Trafikkaksjon i regi av FAU

Trafikkaksjon i regi av FAU

Stor takk til gjengen som tok et ekstra tak for en tryggere trafikksituasjon.

Forrige uke hadde FAU et ekstra fokus på trafikken ved bringing og henting til skolestart og skoleslutt.

De ble delt ut påminnelser om alt fra hjelmbruk til parkering kun på lovlige steder. 

Vi er glad for at vi sammen kan hjelpe hverandre med å unngå at det oppstår farlige situasjoner i trafikken.

"Vi har ingen barn å miste!"

Tilbake til oversikt