Kreativ samarbeidsuke 2020 - Jeg ser deg

 

Paneldebatt i vgs-versjonen av FN.

DNSR BlimE 2020
 
Mer av BlimE-dansen, her med de yngste i fokus💃 🕺
 
Her kommer vi enda tettere på de yngste!
 
Enda mer fra den fantastiske dansen på idrettsbana i sol og strålende "vintervær"!
 
Nyhetssending fra vgs!
 
Her kan du se litt av hva 1.-2.klasse har gjort i løpet av uka!

Fra portrettgruppa

Vi har denne uken jobbet under tema "Jeg ser Deg". I denne forbindelse har 8-9 elever fra USK jobbet med portrettegning. Kurset har vært preget både glede og konsentrasjon. Både elever og lærer har glemt både å ta pause og slike små ting som å få tid til å spise.

Som en av elevene sa: "Det virker som at tiden på en måte går seint, men så går den egentlig gått kjempefort". 

Vi var enig om at dette burde vi gjøre minst en gang i måneden.....

 

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

1.-4.klasse har brukt BookCreator som et av verktøyene, og her er noen glimt av hva de har jobbet med av kreative aktiviteter:

Du kan se mer her (PDF-fil):

Det usynlige barnet

"Jeg ser deg"

5.-7.trinn var delt i 4 aldersblandede grupper.

På denne stasjonen fokuserte vi på vennskap og inkludering her på skolen. Vi lekte sammen, og elevene improviserte og lagde rollespill med utgangspunkt i to av de fire Olweus-reglene;

-Du skal prøve å hjelpe den som blir mobbet og

-Du skal være med de som lett blir alene.

Improviserte rollespill om vennskap og inkludering!
Ny gruppe, flott rollespill igjen!
Viktig å øve på sosiale ferdigheter også!
 

På ungdomsskolen kunne elevene delta på en egen programmeringsgruppe:

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
En varm og fin video fra sal og scene-gruppen:

Her kan du få bakgrunnsinformasjon fra intervjugruppa på mellomtrinnet om Morialeiren som tar i mot flyktinger under svært vanskelige elevekår:

(Intervjuer med hjelpere i leiren kan du lese og høre mer om i egen sak på hjemmesiden vår.)

Presentasjon Morialeiren

Denne vakre framføring var inspirasjonskilden til gruppearbeid med dikt, og tema "Jeg ser deg" på 5.-7.trinn:

Song for Syria
Her er våre dikt:

Vi på VG1 har holdt på med Mellomamerika og USA i den siste perioden og vi ønsket å ha med deler av dette arbeidet inn i KS-uka.  Resultatet ble en TV-sending og vi håper dere vil kose dere og flire litt når dere ser på - kanskje lærer dere også noe? 

 

Nyhetssending: Kreativ samarbeidsuke