Om vår skole i Spania

Hver skoledag starter i basisgrupper, hvor elevene i alle klasser snakker med sin basislærer om  hvordan de skal legge opp dagen, og om faglig og sosial utvikling. Elevmedvirkning og tilpasset opplæring er viktige stikkord her.

Klassene rullerer på ansvaret med å dele et bidrag fra sin skolehverdag på mandag morgen, såkalt morgensamling. Det kan være alt fra en sang, et undervisningsopplegg, eller et glimt av hva man jobber med i perioden. For tiden deles dette digitalt med klassene i basisgruppene.

På DNSR kan du gå hele løpet fra første klasse på barneskolen, til og med tredje året på videregående skole. På skolen vår er vi opptatt av å utvikle HELE mennesket - både faglig og sosial utvikling står i fokus og tilpasses den enkelte.


Statsminister Jens Stoltenbergs offisielle besøk på Den Norske Skolen i Rojales