Informasjon om VGS 2023/24

Videregående skole ved DNSR

Ved Den Norske Skolen i Rojales tilbyr vi studiespesialisering med fordypning innen programområdet språk, samfunnsfag og økonomi. Det betyr at du kan ta deler av, eller hele din videregående utdanning hos oss.

 

I vg1 har du bare fellesfag. Du kan velge mellom matematikkfagene 1P eller 1T, og som fremmedspråk tilbyr vi spansk I eller II.

Dersom du ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen vil det være mulig å ta spansk I + II i vg3, for å oppfylle krav til vitnemål.

I vg2 fortsetter du med 2P i matematikk, eller du kan velge  R-matematikk i år.

Velger du R-matematikk, må du erstatte 2P med et programfag.

I vg2 får du muligheten til å fordype deg i programfag innen språk, samfunnsfag og økonomi.

 

For skoleåret 2023/24 tilbyr vi følgende programfag:

 

  • Reiseliv og språk
  • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
  • Medie og informasjonskunnskap
  • Matematikk R1 (Vg2)

 

Reiseliv og språk

Spania er en av de mest populære destinasjonene for norske turister. Når du bor i og går på skole i Spania vil du få en unik mulighet til å komme på innsiden av en spennende og mangfoldig kultur. I programfaget reiseliv og språk får du både praktisk kompetanse i å utvikle reiselivsprodukter og økt forståelse og toleranse for andre kulturer og levemåter. Programfaget gir deg også mulighet til å utvikle språkkompetansen din i engelsk og spansk i konkrete og praktiske situasjoner. Du får også kunnskap om bærekraftig produktutvikling og markedsføring innen reiselivsbransjen og innsikt i økonomiske forhold, trender og samfunnsforhold som kan påvirke næringen.

 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Gjennom faget entreprenørskap og bedriftsutvikling får du praktisk kompetanse i og erfaring med å etablere, drive og utvikle en virksomhet. Undervisningen foregår både i og utenfor klasserommet og vi bruker de mulighetene som finnes til å samarbeide med lokale aktører med ulik kompetanse. I dette faget lærer du blant annet om ledelse, økonomi, markedsføring og salg. I tillegg vil du opparbeide deg god innsikt i hva innovasjon betyr for utvikling og verdiskaping, og ikke minst etiske og miljømessige utfordringer knyttet til å drive en virksomhet. Du vil få god erfaring i å samarbeide med andre og utvikle tverrfaglig forståelse og helhetlig tenkning.

 

Medie- og informasjonskunnskap

I dette programfaget lærer du blant annet journalistisk metode gjennom å jobbe med medieproduksjon og egne uttrykksformer i tekst, lyd og bilde, og kombinasjoner av disse. Kunnskap om og innsikt i rollen medier spiller i samfunnet er avgjørende for å forstå og delta aktivt i demokratiske prosesser. I medie- og informasjonskunnskap vil du lære å analysere media med et kritisk blikk og uttrykke egne meninger. I tillegg får du mulighet til å utvikle din estetiske sans og kreative utfoldelse.

 

Matematikk R

Matematikk R handler om å forstå moderne anvendelser av matematikk i realfaglige og samfunnsfaglige sammenhenger. Faget gir elevene mulighet til å utvikle et presist språk for kritisk tenkning, evne til problemløsing og matematisk forståelse. Matematikk R handler om å tilegne seg og forstå matematiske verktøy og om å anvende verktøyene i utforsking og analyse av problemstillinger knyttet til realfag og samfunn. Kompetanse om teoretiske og praktiske anvendelser av matematikk forbereder elevene til videre arbeid og utdanning som stiller krav om matematisk forståelse.

 

Fag- og timefordeling

 

Vg1

Vg2

Vg3

Fellesfag

Fellesfag

Fellesfag

Norsk

113

Norsk

112

Norsk

168

Matematikk 1P/1T

140

Matematikk 2P

84

(Spansk I+II)[1]

(140)

Spansk I/II

113

Spansk I/II

112

Religion

84

Naturfag

140

Historie

56

Historie

113

Samfunnsfag

84

Kroppsøving

56

Kroppsøving

56

Geografi

56

Programfag

Programfag

Engelsk

140

Reiseliv og språk 1

140

Reiseliv og språk 2

140

Kroppsøving

56

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

140

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

140

Medie- og informasjonskunnskap 2

140

Medie- og informasjonskunnskap 2

140

         (Matematikk R1 140)

Spansk III[2]

140

Totalt

842 t

Totalt

840 t

Totalt

841 t

 


[1] Har du fordypning norsk eller engelsk fra ungdomsskolen må du ha fremmedspråk nivå II i vg3. Faget er et fellesfag og erstatter det valgfrie programfaget. Vil tilbyr kun spansk som fremmedspråk.

[2] Tilbys dersom elevgrunnlaget er tilstrekkelig