Fusk og plagiat

Skolens reaksjoner i forhold til fusk og plagiat er regulert i skolens ordenreglement, som gjennomgås og blir signert ved skolestart.

Utdrag fra skolens ordensreglement:

Kapittel 4  Orden og oppførsel

Punkt 5. Nærmere regler om oppførsel. Det er god oppførsel å:

i. ikke fuske eller forsøke å fuske på prøver eller innleveringer

Kapittel 8 Fusk

1. Fusk eller forsøk på fusk er ikke tillatt. Begrepet fusk kan omfatte ulike forhold, herunder: 

  1. Bruk av ikke tillatte hjelpemidler og ikke tillatt kommunikasjon i en vurderingssituasjon
  2. Å innlevere eller presentere som eget produkt tekster, oppgaveløsninger og liknende som er produsert av andre, herunder tekster og løsninger som er lastet ned fra Internett
  3. Å bruke automatisk tekstgenerator som chatbot eller tilsvarende teknologi

2. Fusk eller forsøk på fusk kan få konsekvenser for vurdering i atferd, og kan føre til at prøven eller besvarelsen ikke gir grunnlag for vurdering. Dette kan igjen få betydning for vurderingsgrunnlaget i faget. 

3. Fusk eller forsøk på fusk til eksamen er regulert i forskrift til Friskolelova § 3-34.