MOT - Skolen som samfunnsbygger

MOT - for et varmere og tryggere oppvekstmilø!

MOT Norge jobber for å styrke ungdoms robusthet og skape inkluderende klassemiljø. Ungdom som har MOT på skolen, sier at MOT gjør en forskjell for dem.

Høsten 2005 ble DNSR en MOT-skole. 

Rektor Signy Munkeby ble skolert som MOT-coach våren 2005, og 31.03.05 signerte vi den første samarbeidsavtalen med MOT.

For tiden er det to utdannede MOT-coacher til på DNSR, Truls Ola Aashagen og Einar Lerheim.

I tillegg har vi blitt med i oppstarten av SUPER! - et program for å styrke klassemiljøet på barneskolen. Her er Astrid Kensland Letelier og Trine Bjørknes utdannede coacher, og gjennomfører for tiden økter for småtrinnet.

Du kan lese mer om SUPER - satsingen her: SUPER!

I tillegg benytter DNSR tre programmer fra MOT:


Robust ungdom 12 - 16, som har 12 obligatoriske økter på ungdomsskolen.

Robust ungdom 16 - 25, som har 12 obligatoriske økter på videregående skole

Skolen som samfunnsbygger: 5-årig program som forsterker skolen som kulturbygger.

Mer informasjon om MOT: www.mot.no

I tillegg kommer flere forsterkningsdager og aktiviteter gjennom skoleåret, blant annet besøk på mellomtrinnet for overgangen til ungdomsskolen, samt rekruttering av ung MOTivator, elever som er med på MOT-arbeidet ved DNSR.

Personalet har ved oppstart faste teambuildingsøkter med MOT, og påfyll minst et par ganger i året, fra blant annet vår MOT-kontakt Tore Sandnes.

MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. Det gjør vi gjennom å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot.

Grunnverdier

- MOT til å leve

- MOT til å bry seg

- MOT til å si nei

  Mer informasjon om MOT: www.mot.no