MOT - Skolen som samfunnsbygger

MOT - for et varmere og tryggere oppvekstmiljø!

MOT Norge jobber for å styrke ungdoms robusthet og skape inkluderende klassemiljø. Ungdom som har MOT på skolen, sier at MOT gjør en forskjell for dem.

MOT Norge arbeider forebyggende med å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. Det gjør vi gjennom å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot.

Grunnverdier

- MOT til å leve

- MOT til å bry seg

- MOT til å si nei

Høsten 2005 ble DNSR en MOT-skole. Rektor Signy Munkeby ble skolert som MOT-coach våren 2005, og 31.03.05 signerte vi den første samarbeidsavtalen med MOT.

Her ser vi rektor og daværende MOT-leder Marte Snorroegen Wivestad signere samarbeidsavtalen i 2012.

Skoleåret 2023-24 starter vi for første gang med tre MOT-coacher på DNSR: Eline Faaravik Sandnes, Truls Ola Aashagen og Einar Lerheim.

I tillegg har vi blitt med i oppstarten av SUPER! - et program for å styrke klassemiljøet på barneskolen. Her er Cathinka Aase, Merethe Holen, Astrid Kensland Letelier og Trine Bjørknes utdannede coacher, og gjennomfører for tiden økter for småtrinnet.

Du kan lese mer om SUPER - satsingen her: SUPER!

I tillegg benytter DNSR tre programmer fra MOT:


Robust ungdom 12 - 16, som har 13 (nr. 14 er under utvikling!) obligatoriske økter på ungdomsskolen.

Robust ungdom 16 - 25, som har 12 obligatoriske økter på videregående skole

Skolen som samfunnsbygger: 5-årig program som forsterker skolen som kulturbygger.

Mer informasjon om MOT: www.mot.no

I tillegg kommer flere forsterkningsdager og aktiviteter gjennom skoleåret, blant annet besøk på mellomtrinnet for overgangen til ungdomsskolen, samt rekruttering av ung MOTivator, elever som er med på MOT-arbeidet ved DNSR.

Personalet har ved oppstart faste teambuildingsøkter med MOT, og påfyll minst et par ganger i året, fra blant annet vår MOT-kontakt Tore Sandnes.