Ansatte

Administrasjon

Skolesekretær og regnskapsfører

966 719 684

Skolesekretær

966 719 684

Avdelingsleder 1. - 7. og faglærer

966 719 684

Rektor

966 719 684

Avdelingsleder 8. - VG3. og  MOT-coach

966 719 684

Assisterende rektor og spes.ped.koordinator  

966 719 684

Annet personale

Renholder

966 719 684

Renholder

966 719 684

IKT - ansvarlig og vaktmester

966 719 684

Undervisningspersonell

Faglærer musikk og bibliotekansvarlig

966 719 684

Kontaktlærer 1. og 2. trinn og spes.ped.lærer

966 719 684

Kontaktlærer 5. trinn og faglærer

966 719 684

Kontaktlærer 6. trinn og faglærer

966 719 684

Kontaktlærer 7.trinn  og faglærer vgs MOT-coach

966 719 684

Permisjon

966 719 684

Kontaktlærer VG3 og faglærer

966 719 684

Kontaktlærer VG1, Olweusansvarlig, YOU-rådgiver og faglærer

966 719 684

Permisjon

966 719 684

Kontaktlærer 8. trinn og faglærer

966 719 684

Spes.ped.lærer

966 719 684

Kontaktlærer 10.trinn og faglærer vgs  

966 719 684

Assistent og miljøterapeut

966 719 684

Faglærer ungdomsskolen

966 719 684

Faglærer valgfag 8.-10.trinn, og programfag vg2 og vg3

966 719 684

Kontaktlærer 9. trinn og faglærer 

966 719 684

Kontaktlærer 3. - 4. trinn 

966 719 684

Faglærer i spansk og kunst og håndverk

966 719 684

Sosialrådgiver

966 719 684

Faglærer og spes.ped.lærer 

966 719 684

Kontaktlærer 10. trinn og faglærer, spes.ped.lærer

966 719 684

Assistent 

966 719 684

Faglærer usk og vgs

966 719 684

Kontaktlærer VG2, faglærer 

+ 34 966 719 684

assistent

966 719 684

Faglærer barnetrinnet

966 719 684

Kontaktlærer 3.- 4. trinn og faglærer 

966 719 684

Spes.ped.lærer

966 719 684

Spes.ped.lærer

966 719 684

Spesialpedagog

966 719 684

Spes.ped.lærer

966 719 684

Faglærer og spes.ped.lærer

966 719 684

Faglærer og spes.ped.lærer

966 719 684

Spes.ped.lærer og faglærer

966 719 684