Ansatte

Administrasjon

Skolesekretær og regnskapsfører

966 719 684

Skolesekretær

966 719 684

Rektor

966 719 684

Avdelingsleder 8. - 13.trinn

966 719 684

Assisterende rektor og spes.ped.koordinator  

966 719 684

Avdelingsleder 1. - 7. trinn

966 719 684

Lærer og IKT-veileder

Vaktmester

Undervisningspersonell

Kontaktlærer 1. - 2. trinn

966 719 684

Kontaktlærer 3.trinn

966 719 684

Kontaktlærer 4.trinn

Kontaktlærer 5.trinn

Kontaktlærer 6. trinn 

966 719 684

Kontaktlærer 7. trinn

966 719 684

Kontaktlærer 8.trinn

966 719 684

Kontaktlærer 9.trinn

966 719 684

Kontaktlærer 10.trinn   

966 719 684

Kontaktlærer VG1

966 719 684

Kontaktlærer VG2

966 719 684

Kontaktlærer VG3

Faglærer

966 719 684

Faglærer 

966 719 684

Faglærer

966 719 684

Miljøarbeider

966 719 684

Faglærer

966 719 684

Faglærer

966 719 684

Miljøarbeider

966 719 684

Spes.ped.lærer

966 719 684

Spes.ped.lærer

966 719 684

Faglærer

966 719 684

Miljøarbeider

966 719 684

Miljøarbeider

966 719 684

Sosialrådgiver

966 719 684

Spes.ped lærer

Miljøarbeider

Faglærer

Faglærer

Miljøarbeider

Spes.ped lærer

Spesialpedagog

Spes.ped.lærer

966 719 684

Annet personale

Renholder

966 719 684

Renholder

966 719 684