Videregående skole

Videregående skole
Du som er rettighetselev kan søke hos oss.  Å være rettighetselev betyr at du har ungdomsrett etter Opplæringsloven. Du har rett til vanlig videregående opplæring i tre år. Du kan lese mer om ungdomsrett her: http://www.vilbli.no/?Artikkel=019915
Dersom du er i tvil om du har brukt opp retten din, ta kontakt med den skolen du gikk på sist eller fylkesmannen i hjemfylket ditt.
Ved DNSR har vi tilbud om utdanningsprogram for studiespesialisering. På VG2 og VG3 tilbyr vi programområde for språk, samfunnsfag og økonomi, og har tilbud om følgende programfag: Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og 2, medie- og informasjonskunnskap 1 og 2, og reiseliv og språk 1 og 2 i skoleåret 2023/2024. (Spansk III tilbys ved nok elevgrunnlag.)
På VG2 og VG3 etablerer, driver og avvikler elevene ungdomsbedrifter. Vi er tilknyttet Ungt Entreprenørskap i Akershus, hvor vi i flere år har deltatt på GrunderExpo i Lillestrøm.
Klasserommene er utstyrt med Apple TV og digitale tavler, og det et legges stor vekt på varierte arbeidsmetoder i undervisninga. Det er tett kontakt mellom lærer og elever, og trivselsfaktoren er høy. Vi bruker både Office 365 og Skooler som verktøy, der du kan levere inn skriftlig arbeid, følge med på egen individuell opplæringsplan (IUP) samt eget fravær og anmerkninger m.m.
Som elev på videregående hos oss får du, i tillegg til godt kvalifiserte lærer og høy kvalitet på undervisninga, tilbud om å delta på ulike aktiviteter gjennom skoleåret. Det arrangeres blant annet stranddag, realfagsdag, overnattingstur, idrettsdag, kreativ samarbeidsuke med nytt tema hvert år, mm.
Skolen avtaler studietid før og etter skoletid med faglærer til stede.