LEDIG LÆRERSTILLING!

LEDIG LÆRERSTILLING!

Vi søker etter kontaktlærer på barnetrinnet og spes.ped.lærer i 80 - 100% stilling kommende skoleår.

Søknadsfrist: Snarest.

LÆRER:

Vi søker etter faglig og sosialt trygge kolleger som er fleksible, løsningsorienterte, med solid relasjonskompetansen, og som har en bevisst holdning i forhold til å bygge på det positive heller enn å være «feilsøkere», både hos elever, kolleger og øvrige aktører i skolesamfunnet. På Den Norske Skolen i Rojales tar vi vårt mandat om å bidra til robuste barn og ungdommer som rustes for framtiden på alvor. Vi er en MOT-skole og de verktøyene det gir oss benyttes bevisst og systematisk.
 

Generelt om skolen
Den Norske Skolen i Rojales er godkjent av både norske og spanske myndigheter som en norsk, privat grunn- og videregående skole. Skolen ligger på fastlandet i Spania, mellom Alicante og La Manga og ca.10 min fra byene Torrevieja og Guardamar.

Den Norske Skolen i Rojales er godkjent for 140 elever i grunnskolen og for 75 elever på videregående trinn med utdanningsprogram for studiespesialisering, så hos oss kan elevene gå hele løpet fra første klasse på barneskolen til og med tredje året på videregående skole.

Skolen følger Privatskoleloven og gjeldende norske læreplaner.

På skolen vår er vi opptatt av å bidra til utvikling av HELE mennesket - både faglig og sosial utvikling står i fokus og tilpasses den enkelte. Hver skoledag starter i basisgrupper hvor elevene møter sin basislærer/kontaktlærer og hvor temaet er hvordan legge opp dagen, og om faglig og sosial utvikling. Elevmedvirkning og tilpasset opplæring er viktige stikkord her.


Fagbehov:

1. Kontaktlærer barnetrinnet.

2. Spes.ped.lærer.
 

Generelt så er du som søker

 • en tydelig klasseleder med evne til å bygge gode relasjoner til elevene og være en tydelig klasseleder som viser varme og raushet
 • har god formidlingsevne og klarer å motivere, aktivisere og skape læringsglede
 • bevisst på grunnleggende ferdigheter og praktiserer tilpasset og variert undervisning
 • en robust og trygg voksen som er god på kommunikasjon, tilbakemeldinger og som samarbeider tett og godt med både elever, foresatte og kolleger
 • evner å stå i utfordrende situasjoner, er løsningsorientert, fleksibel, positiv og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • målbevisst, utviklingsorientert og har høye ambisjoner på elevenes vegne
 • strukturert og systematisk
 • lojal mot skolens formål, elever, kollegaer, samt skolens ledelse og styre
 • bruker tilgjengelig teknologi aktivt i undervisningen for økt læringsutbytte for elevene
 • legger til rette for elever med vedtak om spesialundervisning, slik at de opplever mestring faglig, sosialt og personlig.
 • tar aktivt del i skolens pedagogiske utviklingsarbeid og deler din kompetanse og erfaring med kolleger i profesjonelle læringsfelleskap.

 

Vi tilbyr en spennende mulighet til å være en del av et dynamisk miljø ved en skole i utvikling, i krysningen mellom et spansk og internasjonalt miljø.


Stillingene lønnes etter KS lønnstabell.
 

Tiltredelse: 9. august 2024

Mer informasjon om tilsetting og stillinger ved skolen finner du HER

 

LÆRER: Skolens eget søknadsskjema for lærerstillinger finner du HER

Søknader sendes signy.munkeby@dnsr.no

 

 

 

Søknadsfrist: Snarest.

Tilbake til oversikt