Andre søknader

Søknadsskjema av ulike slag:

VGS:

Søknad om at fravær ikke blir ført på vitmemål

Søknad om bruk av fleksitid

Ungdomsskolen:

Søknad om permisjon

Søknad om at fravært ikke blir ført på vitnemål

Søknad om bruk av fleksitid  

Barneskolen:

Søknad om permisjon