Kvalitetshåndboka for DNSR

Kvalitetshåndboka er under revisjon. Klikk på linken under for å se et kort utdrag

 

Kvalitetshåndboka - utdrag

LOGGJOURNAL til kvalitetshåndboka 

 

Kvalitetshåndboka for DNSR

 
Skolens system for kvalitetssikring etter privatskoleloven § 5-2
 
 
 
Modul 1: Overordnet Forsvarlig System for opplæringen
 
Del A.1 Oversikt over lover og forskrifter, delegasjon av myndighet
 
Del A.2 Rutinebeskrivelser, ansvars- og oppgavefordeling
 
Del A.3 Skjema for kontroll og oppfølging
 
 
Modul 2: Undersystemer som utfyller og supplerer Forsvarlig System
 
Del B     Arbeidsmiljø for ansatte og sjekkliste over HMS-faktorer
 
Del C     Elevenes skolemiljø
 
Del D     Virksomhetsbasert vurdering
 
Del E     Behandling av personopplysninger
 
Del F     Annet lovverk
 
Del G     Oppfølging av nasjonale kvalitetsvurderinger
 
Del H     Kompetanseutvikling
 
 
Vedlegg