Til alle foresatte!

Til alle foresatte!

Vi ønsker å få til tidligere suksesser med yrkesmesse for ungdommene våre.

Vi trenger foresatte som kan stå på «stand» i ca.2 timer for å svare på spørsmål om hva et yrke går ut på, og hvordan en arbeidsdag ser ut.

Kan du delta? Vi har allerede 7 som har meldt seg, men trenger flere for å få en variasjon i yrkesgruppene og flere erfaringer – alt er av interesse!

 

Er du ledig 2.februar, mellom kl.12.15 og 14.00?

Ta kontakt med Bente Halvorsen, yrkesrådgiver – mail bente.halvorsen@dnsr.no eller Whatsapp/telefon +34622178876

Tilbake til oversikt