Nedlegging av tidskapsel på nytt skolebygg!

Nedlegging av tidskapsel på nytt skolebygg!

I dag tidlig ble et nytt kapittel skrevet i Den Norske Skolen i Rojales sin historie.

Etter en lang prosess, er det nå endelig satt i gang med grunnarbeidet til det nye skolebygget. Da skal vi få enda bedre plass til elevene våre her på skolen!

Elevrådsrepresentantene fra klassene bidro med tegninger, klassebilder, elevarbeider, et eksemplar av årboka med mere, da rektor Signy tok i mot bidrag til tidskapselen.

Sammen med utbygger og styreleder fikk vi en høytidelig nedleggelse i grunnmuren av det nye skolebygget.

Så gleder vi oss til fortsettelsen av arbeidet fram til ferdigstillelse!

Tilbake til oversikt