Jobbe som lærer ved Den Norske Skolen i Rojales i Spania?

Jobbe som lærer ved Den Norske Skolen i Rojales i Spania?

Vi tilbyr spennende og utfordrende lærerstillinger skoleåret 2023-2024

Søknadsfrist: 12. mars 2023

Vi søker etter faglig og sosialt trygge kolleger som er fleksible, løsningsorienterte, med solid relasjonskompetansen, og som har en bevisst holdning i forhold til å bygge på det positive heller enn å være «feilsøkere», både hos elever, kolleger og øvrige aktører i skolesamfunnet. På Den Norske Skolen i Rojales tar vi vårt mandat om å bidra til robuste barn og ungdommer som rustes for framtiden på alvor.

Vi er en MOT-skole og jobber systematisk og forebyggende med MOT-verktøyene for å styrke ungdoms robusthet, livsmestring og mot og å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. 

MOT - for et varmere og tryggere oppvekstmiljø!

Generelt om skolen
Den Norske Skolen i Rojales er godkjent av både norske og spanske myndigheter som en norsk, privat grunn- og videregående skole. Skolen ligger på fastlandet i Spania, mellom Alicante og La Manga og ca.10 min fra byene Torrevieja og Guardamar.

Den Norske Skolen i Rojales er godkjent for 140 elever i grunnskolen og for 75 elever på videregående trinn med utdanningsprogram for studiespesialisering, så hos oss kan elevene gå hele løpet fra første klasse på barneskolen til og med tredje året på videregående skole.

Skolen følger Privatskoleloven og gjeldende norske læreplaner.

På skolen vår er vi opptatt av å bidra til utvikling av HELE mennesket - både faglig og sosial utvikling står i fokus og tilpasses den enkelte. Hver skoledag starter i basisgrupper hvor elevene møter sin basislærer/kontaktlærer og hvor temaet er hvordan å legge opp dagen, og om faglig og sosial utvikling. Elevmedvirkning og tilpasset opplæring er viktige stikkord her.


Fagbehov:

-Begynneropplæring

-Kontaktlærer 1.-2, og 3.trinn
-Musikk 1.- 9.trinn

-Spansk, minimum 60 stp
-Spesialpedagogikk

Disse fagene/behovene kan eventuelt kombineres med andre fag og oppgaver

Generelt så er du som søker

 • en tydelig klasseleder med evne til å bygge gode relasjoner til elevene og være en tydelig klasseleder som viser varme og raushet
 • har god formidlingsevne og klarer å motivere, aktivisere og skape læringsglede
 • bevisst på grunnleggende ferdigheter og praktiserer tilpasset og variert undervisning
 • en robust og trygg voksen som er god på kommunikasjon, tilbakemeldinger og som samarbeider tett og godt med både elever, foresatte og kolleger
 • evner å stå i utfordrende situasjoner, er løsningsorientert, fleksibel, positiv og bidrar aktivt til et godt arbeidsmiljø
 • målbevisst, utviklingsorientert og har høye ambisjoner på elevenes vegne
 • strukturert og systematisk
 • lojal mot skolens formål, elever, kollegaer, samt skolens ledelse og styre
 • bruker tilgjengelig teknologi aktivt i undervisningen for økt læringsutbytte for elevene
 • legger til rette for elever med vedtak om spesialundervisning, slik at de opplever mestring faglig, sosialt og personlig.
 • tar aktivt del i skolens pedagogiske utviklingsarbeid og deler din kompetanse og erfaring med kolleger i profesjonelle læringsfelleskap.

Ved Den Norske Skolen i Rojales, Spania, kan vi tilby spennende og utfordrende jobber i en norsk 1. – 13. -skole i krysningen mellom et spansk og internasjonalt miljø.


Her finner du
Nærmere informasjon om stillinger ved skolen
Et innblikk i hvordan vi har det ved Den Norske Skolen i Rojales får du via skolens hjemmeside
www.dnsr.no

Stillingene lønnes etter KS lønnstabell
 

Ved søknad på lærerstillinger benyttes skolens eget søknadsskjema, og det finner du HER.

Søknadsfrist: 12. mars 2023

Søknaden sendes post@dnsr.no


Tiltredelse: 1.august 2023

Vi planlegger jobbintervjuer i Oslo 23. og 24. mars, så aktuelle søkere vil bli kontaktet innen den tid.

Tilbake til oversikt