Fagdag i kroppsøving på BSK

Fagdag i kroppsøving på BSK

Tirsdag 21. mai hadde 1.-7. trinn fagdag i kroppsøving på finca Esmeralda.

Hovedfokuset var svømmeopplæring, men også tur i nærområdet med innlagt søppelplukking, var en del av opplegget. I tillegg hadde vi også ballstasjon og frilekstasjoner. En flott dag på alle måter, og en fin måte å drive med svømmeopplæring. Dette gjør vi gjerne igjen!

Tilbake til oversikt