NRK Supernytt på besøk!

NRK Supernytt på besøk!

Her forteller kontaktlærer Arild hvordan det hele gikk til.

"Det var for en tre ukers tid siden at vi hadde snakket i klassen(e) om at dersom en ønsket å få til noe/ forandret på noe, så måtte en spørre.

Da vi rett etter satt på Supernytt, var de på besøk på en skole. Der ble også oppfordret til å skrive til Supernytt dersom en ønsket besøk av dem.

Jeg spurte så klassen om de kunne være gøy å få Supernytt på besøk. Det syntes de fleste hørt kjekt ut. Jeg sa så litt om hva vi hadde snakket om i timen, og spurte de hva vi måtte gjøre hvis vi ønsket dette. Kjapt kom det opp svar om at "Da må vi spørre!" 

Kjapt var det to av elevene som satte i gang med å skrive e-mail til Supernytt. De fikk kjapt tilbakemelding (automatisk) på at dette skulle en se på. Videre fikk de også spørsmål om hvordan de tenkte dette besøket kunne bli, og de svarte jo på dette. 

Etter det hørte vi ikke noe før den dagen rektor fikk telefonen fra NRK Supernytt.

Det hjalp å spørre..."

Kontaktlærer Arild Stuberg

Og mandag 8.april fikk vi besøk av Nikolai Langfeldt Carlsen som fulgte bursdagsbarnet Maiken fra morgensamling og gjennom hele skoledagen. Vi gleder oss til å se reportasjen på skjermen! 

Se Supernytt her:https://tv.nrksuper.no/serie/supernytt

Bilder fra besøket og 7.klasse sin magiske versjon av "The Lion king" på morgensamlingen:

 

Tilbake til oversikt