Innsamling til Caritas

Innsamling til Caritas

På DNSR er det blitt en flott tradisjon og samle inn til den lokale frelsesarmèen i Rojales.

Så også i år, da representnter for FAU, elevene og ansatte kunne ta med seg innsamlede og nødvendige martvarer som Caritas lokalt deler ut til de hjelpetrengende. 

Tusen takk til alle som gav kjærkomne bidrag til innsamlingen, og som bidro til gjennomføringen!

Tilbake til oversikt