Filmopptak på DNSR

Filmopptak på DNSR

I forbindelse med filming til serien "Drømmen om Spania 2", minner vi på at samtykkeskjema må leveres snarest.

Samtykkeskjemaet, sammen med informasjon om tid og sted for opptak til serien er delt med foresatte. Vær vennlig å returnere disse snarlig, da filmingen starter nå på mandags morgen, 12.mars.

På forhånd takk:-)

Tilbake til oversikt