Brannalarm

Brannalarm

I dag ble brannalarmen på DNSR utløst i første økt. 

Alt gikk etter rutinene og elevene ble samlet på avtalt plass på idrettsbanen. Heldigvis var det bare et forsøk på naturfagrommet som var årsaken til at alarmen gikk, men vi fikk erfare at vi har gode rutiner, regler og flinke elever og ansatte når brannalarmen går på skolen.

Tilbake til oversikt