Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen

Alle foresatte har i dag mottatt mail om foreldreundersøkelsen våren 2017.

Vi ber dere lese informasjonen og besvare undersøkelsen, slik at skolen kan få et best mulig grunnlag for å høre alles mening om trivsel og læring på skolen.

På forhånd takk!

Vennlig hilsen 

Rektor Signy Munkeby

Tilbake til oversikt