Fagtur til Elche

Fagtur til Elche

Elevene i 6. klasse dro på fagtur til Elche tirsdag 26. januar. Elevene hadde på forhånd jobbet tverrfaglig med både historie og språk, og hadde derfor forberedt hvert sitt tema til ekskursjonen. Både stoffet og den formmessige delen satt godt, og elevene viste samarbeidslæring og god formidlingsevne.

Elche er spesiell på svært mange måter, og klassen fikk blant annet se palmeskogene og basilikaen. Det ble også tid til et besøk på ”El museo de Festa”, der elevene fikk mer informasjon om ”El Misterio”. Både palmeskogene og ”El Misterio” står svært stødig på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturavsteder.

Midt på dagen spiste elevene lunsj, og siste del av dagen ble viet arbeidsoppgaver på spansk rundt Glorieta-torget. Der finnes også bysten ”La Dama de Elche”, som er én av verdens mest kjente skulpturer. Skal man se originalen, er den under forvaring i det nasjonale arkeologiske museet i Madrid.

Det er trivelig med aktiv læring i skolens nærmiljø, og både kontaktlærer og spansklærer er godt fornøyd med elevenes innsats.

Tilbake til oversikt