juleball

juleball

Årets juleball var en fantastisk kveld, med hele 90 elever som møtte. Ballet ble til gjennom tilbud fra restauranten Laurel & Hardy's. Dette ble diskutert i elevrådet, og med flertall i stemmene godkjente elevrådet arrangeringen av ballet.

Ballet ble arrangert både for barne-, ungdoms- og den videregående skolen. I utgangspunktet arrangeres det vanligvis ikke ball for barneskolen, men etter henvendelser fra barneskoleelever og det fine samholdet vi har her på DNSR til tross for klassetrinn, syntes vi at barneskolen fortjente å få oppleve et juleball de også.

Med gode tilbakemeldinger fra både foreldre og elever, med ventende spenning i forkant og stor glede i etterkant, kan vi si at ballet ble en stor suksess.

Det gis en spesiell takk til FAU som stilte seg villige til å være vakter og kontaktpersoner igjennom hele ballet. Samarbeidet mellom elevrådet og FAU fungerer godt, og sammen så har vi sett av vi kan få til hyggelige kvelder og fantastiske arrangementer. Vi gleder oss til neste gang! 

På vegne av elevrådet ønsker vi dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År og vi gleder oss til 2016!

Hjertelig hilsen i fra elevrådet's leder, Ruben Bredal.

Tilbake til oversikt