Russen på DNSR er ikke som andre russ!🤩

Russen på DNSR er ikke som andre russ!🤩

-de er forbilder som de yngre elevene ved skolen ser opp til og de sørger for moro for både små og store på hele skolen❤

Vi er så stolte av de flotte ungdommene våre!

Se bare her da, neste uke arrangerer de temauke:

Tilbake til oversikt