Stråling og bølger

Stråling og bølger

I naturfag på vg1 er stråling og bølger ett av temaene elevene skal lære om.

I dette temaet handler det først og fremst om å forstå hva stråling og bølger er. Dette kan være et litt forvirrende tema, da selv forskerne innenfor dette området er uenig; Er lys bølger? Er lys partikler? Eller er det begge deler kanskje?

For å forstå hva stråling faktisk er, er det viktig at elevene får muligheten til å knytte sammen teori og praksis. Kort fortalt er stråling overføring av energi og da skal vel strålingen som kommer fra sola være full av energi?

Dette testet vi ut! Etter et supert tips fra realfags-Knut på ungdomsskolen, samlet vi strålene fra solen ved hjelp at et forstørrelsesglass og brukte dette til å forsøke å sette fyr på ulike fargepapir. Dersom teorien om absorpsjon og refleksjon stemte, skulle da de lyse arkene klare å reflektere strålene, mens de mørke absorberer mye av strålingen og  dermed ta fyr. Heldigvis stemte teorien!

Vi avsluttet med at elevene skulle lage et «kunstverk» på et brunt papir kun ved bruk av  solen og et forstørrelsesglass på 5 minutter. Bidragene ser du under, hvem tror du vant?

Landskapsbilde

En elev som illustrerte seg selv i spagat

Portrett

Dansende Elvis

Og dette flotte kunstverket som skal illustrere læreren..

 

Videre har vi også jobbet med ulike bølgefenomen, og sett på hvordan ulike bølger oppfører seg i forhold til hverandre og ytre faktorer. Her har vi blant annet sett på brytning, bøyning, dopplereffekten, interferens og refleksjon. 

Lysbrytning

Lysbrytning

Simulering av dopplereffekten

Simulering av dopplereffekten

 

Vi i Spania har en ypperlig mulighet til å flytte klasserommet utendørs. Ved å gjøre dette håper vi elevene får flere knagger å henge kunnskapen sin på, og dermed forme utforskende og kunnskapsrike ungdommer. I tillegg bidrar det til at flere henger seg på, ved å introdusere de for ulike typer undervisningsmetoder.

Tilbake til oversikt