Realfagsdag🚀

Realfagsdag🚀

Torsdag hadde eleven på ungdomsskolen ekstra god bruk for realfagskompetansen.

Elevene lærte om fysikken bak flyvinger og testet ut ulike papirfly design. 

De hadde kodeknekking hvor de måtte bruke ferdigheter i matematikk og logikk samt kreativitet.

Deretter benyttet vi Newtons tredje lov og sendte vannraketter til værs.

Dagen ble avsluttet med mekanikk og elektrisitet hvor elevene designet biler med elmotor.

Tilbake til oversikt