Intervju om skolehverdagen på DNSR ☺️

Intervju om skolehverdagen på DNSR ☺️

Vi har lyst å dele flere erfaringer fra vår skole, sett gjennom øynene til både foresatte, elever og ansatte. Vi vil dele flere intervjuer framover.

Først ut er Anne, mor til en elev på ungdomsskolen.

 

  1. På hvilket/hvilke trinn har du barn ved DNSR, og har du ev hatt barn ved skolen tidligere? Jeg har barn på ungdomstrinnet på andre året, og har tidligere hatt barn på videregående 
  2. Hvor mange år har du hatt barn ved DNSR?  2 år 
  3. Hvordan er det å ha barn ved DNSR i forhold til andre skoler du har hatt barn ved? Vi har fått en helt ny hverdag! Vi hadde tidligere store utfordringer med skolevegring og mistrivsel, og dermed dårlig selvbilde. På DNSR har de satt fokus på det ungdommen mestrer, og dermed snudd helt om på selvbildet til vårt barn . Godt samarbeid mellom hjem og skole, og engasjerte og flinke lærere som skaper et miljø der det er åpning for å være forskjellig men at alle skal trives. Selv med noen utfordringer har alltid skolen møtt oss med fokus på løsninger, ikke problemer. 
  4. Hvordan er det å være voksen i Spania med barn på norsk skole? Skolen legger til rette for sosiale sammenkomster utover det vanlige, som foreldrekaffe, bingo og «kurvfest». Selv om jeg har barn på ungdomsskolen har jeg derfor også fått venner som har barn i småskolen. Skolen er også veldig behjelpelig utover det en vanlig kunne forvente, og jeg har alltid blitt tatt imot med et smil. 😊 
  5. Vil du anbefale andre å ta et år eller flere i Spania, og hvorfor? For vår familie ble det som skulle være et annerledes år til to. Vi ønsket å skape gode minner som familie før ungdommen skulle videre på andre eventyr. Det er nettopp det vi har fått, med en skole der ungdommen trivdes godt og solen stort sett alltid skinner på oss. 
  6. Noe mere du vil føye til? Med et annerledes år for de fleste, så har DNSR løst også den utfordringen med glans. Vi voksne har hele tiden vært sikre på at ungdommen har fått et godt alternativ gitt de utfordringene vi har hatt underveis. 

 

Intervjuer: Kirsti Egeland Vorkinnslien

Tilbake til oversikt