Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring

Vår flotte kollega Guri tok de ansatte med på en økt om bruken av fysisk aktivitet i skolen, samt økt fokus på psykisk helse.

Et viktig tema i fagfornyelsen er nettopp å sørge for læring for livet gjennom bevegelsesglede, samarbeid med andre og følelsen av å mestre og lykkes.

Både hjerneforskning og utdanningsforskning er med på å bygge opp under viktigheten av å være i nok aktivitet, ha nok søvn, og ha et variert kosthold.

Guri kunne gi oss alle nyttig faglig påfyll, og delte av sin egne erfaring gjennom studier, egen aktivitet og trenererfaringer.

Tilbake til oversikt