Informasjon om første skoledag

Informasjon om første skoledag

INFORMASJON TIL HJEMMENE

HUSKEREGLER I OPPSTARTEN...OG NOEN UKER FRAMOVER  

FØRSTE SKOLEDAG MØTER ELEVER OG FORESATTE VED INNGANGSPORT TIL IDRETTSBANEN, DER ELEVENE BLIR HENVIST TIL SINE OPPSTILLINGSPLASSER, OG FORESATTE GÅR PÅ TRIBUNEN.

 • Elevene møter med munnbind og nyvaskede hender
 • Elevene går inn slik – med god avstand til hverandre:


 

 • Temperaturmåling ved trinnenes inngangsport
  -ved ledelsen
 • Elevene tas imot av kontaktlærer inne på skoleområdet
  - ingen elever skal inn i klasserommet før kontaktlærer
  - vaske / sprite hendene
 • Hilse i døra
 • Vasking av pulter når man kommer inn i et nytt klasserom – ikke bare på starten av dagen
  - lærer sprayer på pultene
  - gir elevene papir som de tørker med
  - tørker stolen med samme papiret
  - lærer går rundt med søppelpose

  - vask utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
  - etter undervisningsøktene – lærer skal vaske egen pult og stol, samt kontaktpunkter i  
    klasserommet som
  bl.a. dørhåndtak
 • Munnbind
  - når elevene sitter ved pultene kan det tas av
  - det skal være på ellers
 • Elevene må ha med
  - Matpakke – vaske hendene grundig før de spiser
  - Drikke – drikkekraner på skolen blir stengt
  - Utstyrsliste utarbeidet på teamene – skal ligge på skolen

NB! Det er ikke lov å ta med leker fra hjemme!

 • Friminutt
  - Nybygg + ned til hovedbygget: VGS og USK
  - Hovedbygg: 5. - 7. trinn
  - Bane: 1. - 4. trinn
  - Parken – kan avklares på morgenmøtene om noen ønsker å bruke den
  - ikke ballspill og lekeapparater

  - alle voksne som er i klasserom skal være ute hvert friminutt 1. uka


 • Hvis elever blir dårlig på skolen
  - ta kontakt med foresatte
  - eleven må hentes av foresatte
  - venteområde ute og møte den voksne ved porten

 • Ikke boklån i noen uker framover
 • Viktig at ikke elevene går rundt og tar på ting

 • Avslutning av dagen
  - vaskerutiner av overflater - pulter og stoler – de voksne vasker over kontaktflater som
    bl.a. dørhåndtak
  - elevene stiller opp i avtalte rekker og blir ledet ut av skolen av lærer
  - går ut samme port som om morgenen
  - de voksne som avslutter i klasserommet må være der til
     elevene er henta

   
 • Minne elevene på smitteverntiltak – vask og avstand - (plakater i klasserommene – filmer)

 

Tilbake til oversikt