Læring kan ikke stoppes av et virus!

Læring kan ikke stoppes av et virus!

Kjære foreldre og foresatte🌹

Coronakarantenen i Spania er utvidet til 12. april, det betyr at både elever, skolefamilier og resten av befolkningen i Spania skal oppholde seg innenfor husets fire vegger i 20 dager til.

Å opprettholde de gode rutinene i klassene som begynte å falle på plass i forrige uke, med kommunikasjon mellom elever, lærer og hjem og med hjemmeundervisning, tror jeg er veldig viktig så lenge det fortsatt er karantene og lockdown.  
Lærerne har lagt ned en kjempejobb og jobber utrolig mye og hardt i disse tider. Det er viktig å balansere og vurdere totalbelastningen på personalet og hensynet til elevene våre. Det er fordeler og ulemper, avveininger for og i mot, men skolestyret har på bakgrunn av å ha konferert med partene i skolesamfunnet valgt å vedta en endring i skoleruta. 

Vedtak:

Med utgangspunkt i de omveltningene coronakrisen påfører våre elever og ansatte foreslår vi å gjøre endinger i skoleruta for 2019-2020. 

Å gå inn i påskeferie med 10 sammenhengende dager hvor elevene ikke kan gå utenfor porten, og uten noen form for rutiner og organisert innhold tenker vi er veldig uheldig.

Vi foreslår derfor å fortsette med hjemmeundervisning for elevene så lenge portforbudet varer og forskyver påskeferien til karanteneperioden er over.

Dette betyr at både elever og ansatte vil få en vel fortjent ferie når karantenen er over og vi igjen kan bevege oss utenfor husets fire vegger. Vi går ut fra det spanske myndigheter har bestemt og beregner at ferien starter mandag 13.april og varer til og med mandag 20., med oppstart med vanlig skole tirsdag 21.april. Skulle det komme nye pålegg fra myndighetene forholder vi oss selvfølgelig til disse og justerer i forhold til det.
 

Vi følger godt med på Udir sine sider og følger deres retningslinjer når det gjelder eventuelle eksamener, samtidig som vi må forholde oss til spanske myndigheters pålegg. Det som er helt klart er at alle elever skal få sine vitnemål også i år.

Kjære foreldre, det faller et ekstra stort ansvar på dere i disse dager.

Holde motet oppe og ta ekstra godt vare på hverandre ❤️

Hilsen Signy & co

Tilbake til oversikt