SKOLEN STENGER

SKOLEN STENGER

Angående corona og tiden framover.

 

Vi er ikke kjent med smitte i nærmiljøet eller skolesamfunnet, men som et ledd i å bidra til å begrense smitte stenges skolen for elevene fra og med i morgen fredag 13.mars 2020 fram til påske. Vi oppfordrer hjemmene til å tenke på og bidra til smittebegrensning også på fritiden.

ELEVENE HAR FORTSATT KRAV PÅ UNDERVISNING OG DETTE VIL FOREGÅ VIA NETTET OG KJENTE KANALER FOR ELEVENE FRA OG MED MANDAG 16.MARS.

Det vil bli tilrettelagt slik at klassene skal kunne bruke plattformer de allerede er fortrolige med. Faglærere og andre voksne tilknyttet klassene vil tilrettelegge undervisning som før, og være tilgjengelige for elevene som løser skoleoppgaver hjemme. Fastlagte møtetidspunkter med kontaktlærer vil bli opprettet, og opplæring vil bli gjenomført.

Nærmere info til hjemmene kommer fra kontaktlærerne i løpet av torsdag ettermiddag.

Skolen beklager de praktiske ulempene dette medfører for familiene, men vi må alle vise ansvar og ta i et ekstra tak i denne krevende tiden.

mvh
Signy Munkeby
Rektor

Tilbake til oversikt