Ledige stillinger ved Den Norske Skolen i Rojales, Spania, fra august 2020

Ledige stillinger ved Den Norske Skolen i Rojales, Spania, fra august 2020

1. Lærerstillinger
2. Assisterende rektor

Vi tilbyr spennende og utfordrende stillinger i en 1.-13.-skole, med elever fra 6 - 19 år.

Søknadsfrist: 3.mars 2020

Den Norske Skolen i Rojales er godkjent av både norske og spanske myndigheter som en norsk, privat grunn- og videregående skole, beliggende på fastlandet i Spania, mellom Alicante og La Manga og ca.10 min fra byene Torrevieja og Guardamar.

Skolen er godkjent for 140 elever i grunnskolen, samt for 75 elever på videregående skole med utdanningsprogram for studiespesialisering. Skolen befinner seg i Spania, men følger Friskoleloven og gjeldende norske læreplaner. Hos oss kan elevene altså gå hele løpet fra første klasse på barneskolen til og med tredje året på videregående skole.

På skolen vår er vi opptatt av å bidra til utvikling av HELE mennesket - både faglig og sosial utvikling står i fokus og tilpasses den enkelte. Hver skoledag starter i basisgrupper hvor elevene møter sin basislærer/kontaktlærer og hvor temaet er hvordan legge opp dagen, og om faglig og sosial utvikling. Elevmedvirkning og tilpasset opplæring er viktige stikkord her.

Vi søker etter faglig og sosialt trygge kolleger som er kreative, fleksible, med solid relasjonskompetanse og som har en bevisst holdning til å bygge på det positive heller enn å være «feilsøkere», både hos eleven, kolleger og øvrige aktører i skolesamfunnet.
Vi søker kolleger som har forståelse for skolens mandat, både når det gjelder det faglige ansvaret men også ved å bidra til robuste barn og ungdommer som rustes for framtiden.


 

1. Lærerstillinger

Med forbehold om elevtall og klassesammensetninger, samt tildeling av ressurser fra PPT-utland, vil det bli et antall ledige stillinger for skoleåret 2020-2021.
 

Behov:
Kontaktlærere på ulike trinn
Spes.ped
Matematikk usk, vgs; 1P, 1T, 2P

Naturfag usk, vg1
Kroppsøving

Behov innen andre fag vil også kunne bli aktuelt.


 

2. Assisterende rektor

Assisterende rektor utgjør skolens ledergruppe sammen med avdelingslederne og rektor. Stillingen krever en fleksibel og raus holdning til både arbeidsoppgaver, arbeidstid, kolleger og ledelse. Vi søker etter en assisterende rektor med formell, faglig kompetanse og erfaring fra ledelse i grunn- og/eller videregående skole. Stillingen innebærer å være rektors nestleder og nærmeste medarbeider, og som gjennom tydelig, systematisk og målrettet ledelse forventes å bidra til videreutvikling av det faglige nivået og det gode læringsmiljøet ved skolen.

Arbeidsoppgaver

· Rektors nærmeste samarbeidspartner

· Rektors stedfortreder

· Mottak og oppfølging av nye kolleger, elever og foresatte

· Lede og motivere medarbeidernes kollektive prosesser i arbeidet med skoleutvikling

· Planlegge, lede og tilrettelegge for lærernes læring

· Bidra i arbeid med fag- og timeplanarbeid

· Personalansvar og HMS

· Bidra til godt skole- hjemsamarbeid

· Øvrige oppgaver fordeles i ledergruppen etter kompetanse

Kvalifikasjoner

· Lærerbakgrunn

· God kjennskap til både grunn- og videregående skole

· Bred ledererfaring fra skoleverket, gjerne fra alle nivåer opp til assisterende rektor

· Utdanning innen ledelse

· Erfaring med endrings- og utviklingsarbeid

· Kompetanse innen administrative systemer knyttet til skoledrift

· God kjennskap til Friskoleloven og tilhørende forskrifter

Personlige egenskaper

· Grunnleggende positivt menneskesyn

· Tåler å stå i og håndtere utfordrende situasjoner

· Stor arbeidskapasitet, kan jobbe selvstendig men også være en lagspiller

· Har forståelse for at arbeidsdagen i ledelsen ikke er over før «jobben er gjort»

· Er fleksibel, systematisk og målrettet

· God gjennomføringsevne

· Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Ved Den Norske Skolen i Rojales, Spania, kan vi tilby spennende og utfordrende jobber i en 1 - 13-skole i krysningen mellom et spansk og internasjonalt miljø.

Trykk her så finner du:

    1. Skolens søknadsskjema
    2. Nærmere informasjon om stillinger ved skolen
    3. Et innblikk i hvordan vi har det ved Den Norske Skolen i Rojales får du ved å gå inn på skolens hjemmeside: www.dnsr.no

Søknadsfrist alle stillinger: 3.mars 2020

Skolens søknadsskjema, sammen med personlig søknad, sendes: post@dnsr.no

Aktuelle kandidater inviteres til jobbintervju i Oslo i uke 14.

Spørsmål om stillingene kan stilles pr telefon +34 966719684,

eller pr mail til rektor Signy Munkeby, signy.munkeby@dnsr.no

Tilbake til oversikt