5.trinn

Dette er 5. trinn ved DNSR. Vi er en herlig gjeng bestående av 4 jenter og 8 gutter. Vi kommer fra mange ulike steder; fra Stavanger i sør til Tromsø i nord. Ja, flere av oss har faktisk aldri bodd i Norge.

Vi har ulike interesser; noen spiller fotball eller tennis, mens andre liker å game. Musikk, sang og dans er det også flere som driver eller har drevet med. 

I timene arbeider vi godt, og i friminuttene leker vi både sammen som klasse og med elever fra andre trinn. 

Vi er opptatt av at alle skal ha det bra på skolen, derfor passer vi alltid på å spørre de som går alene om de vil være med og leke.

5.trinn