Elevrådet ved DNSR

Elevrådet ved DNSR

Torsdag 19. Mai avholdt elevrådet ved DNSR et avslutningsseminar for tillitselevene. For å ha det litt ekstra hyggelig og for å takke for året, kjøpte vi inn mat og drikke slik at de som møtte kunne få seg et lite mellommåltid, ettersom seminaret foregikk sent på ettermiddagen.

Det ble valgt to nye styremedlemmer til å utfylle de manglende posisjonene ut skoleåret. Vår nye kommunikasjonsansvarlig er Emma Helen Wahl Thomassen og vår nye sekretær er Marcus Wahl Hansen. De er allerede i gang med arbeidet sitt, og Marcus har gjort en strålende jobb med å skrive referat i fra seminaret.

Alt i alt var det et trivelig seminar og vi håper på å starte opp neste år med et liknende, slik at vi kan få en positiv og hyggelig start på elevrådet, i tråd med bli-kjent ukene på skolen.

Hilsen i fra elevrådslederen.

Tilbake til oversikt