Ledig stilling som avdelingsleder

Ledig stilling som avdelingsleder

LEDIG STILLING SOM AVDELINGSLEDER OG LÆRER PÅ UNGDOMSTRINNET

Det vil fra 1.august 2016 bli ledig stilling som avdelingsleder og lærer på ungdomstrinnet ved Den Norske Skolen i Rojales, Spania.

Den Norske Skolen i Rojales ligger på Spanias fastland, på Costa Blanca-kysten, midt mellom La Manga og Alicante og ca. 10 km fra byene Torrevieja og Guardamar. Vi tilbyr hele løpet fra første klasse på barneskolen, til og med tredje året på videregående skole, studiespesialiserende programområde. 

På skolen vår er vi opptatt av å utvikle HELE mennesket - både faglig og sosial utvikling står i fokus og tilpasses den enkelte.

Gjennom det forebyggende programmet Olweus, systematiserer vi arbeidet mot mobbing og antisosial adferd. Vi er også en "MOT-skole" og gjennom hele året kurses elevene på ungdoms- og videregående skole med det mål å skape gode holdninger og gi MOT til å ta egne valg.

Eksempler på arbeidsoppgaver for avdelingsleder:
ansvar for nasjonale prøver
bokbestillinger
elevundersøkelsen
administrere iPad-bruk på ungdomstrinnet
vikarbehov
pedagogisk utviklingsarbeid
elevsaker
lede det daglige arbeidet i teamet

Avdelingslederne på ungdomstrinnet, barnetrinnet og videregående utgjør skolens ledergruppe sammen med rektor. Avdelingslederne deltar i den daglige driften av skolen og må være innstilt på å ta i et tak der det trengs. Du må ha stor arbeidskapasitet og være bekvem med å ta tak i de utfordringer som måtte dukke opp.

Det forventes:
- at du forplikter deg til å arbeide etter de mål og retningslinjer skolens styre vedtar
- at du har god kjennskap til grunnopplæringen, gjerne fra både grunnskole, videregående skole og privat skole
- at du bidrar til å videreutvikle skolen både faglig og sosialt
- at du er synlig, tydelig, støttende og veiledende overfor dine kolleger
- at du kommuniserer godt på alle nivåer og har god samarbeidsevne
- at du har evne til å skape god kontakt og godt samarbeid både innad i skolesamfunnet og i miljøet rundt skolen
- at du har god kompetanse i bruk av IKT og digitale hjelpemidler
- at du har god kjennskap til ungdomstrinnet

Vi kan tilby:
-  en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, med engasjerte lærere, foreldre og elever
-  en arbeidsplass med høy faglig kompetanse i personalet
-  tilnærmet norske lønnsvilkår

Relevant utdanning og praksis er viktig, men personlig egnethet vil også bli vektlagt.

I henhold til Privatskolelovens § 4-3 må tilfredsstillende politiattest fremlegges ved tilsetting.

Generell info om stillingerved skolen finner du HER.

Vennligst benytt skolens eget søknadsskjema, og det finner du HER.

Søknadsfrist: Snarest

Personlig søknad samt søknad på skolens eget søknadsskjema sendes pr mail til rektor signy.munkeby@dnsr.no
 

Tilbake til oversikt