Utlysning ledig stilling

Utlysning ledig stilling

Det vil for skoleåret 2016-2017 bli 1-2 ledige lærerstilling ved Den Norske Skolen i Rojales

Søknadsfrist: 6.mars 2016

Fagbehov:
Matematikk og naturfag 8.- 10.trinn
Matematikk vgs: 1P, 1T, og 2P

Det kan også bli behov på andre fag og trinn.

Den Norske Skolen i Rojales er en privat barne-, ungdoms - og videregående skole som ligger på Spanias fastland, på Costa Blanca-kysten, midt mellom La Manga og Alicante og ca. 10 km fra byene Torrevieja og Guardamar.  Vi tilbyr hele løpet fra første klasse på barneskolen, til og med tredje året på videregående skole, studiespesialiserende programområde. 

På skolen vår er vi opptatt av å utvikle HELE mennesket - både faglig og sosial utvikling står i fokus og tilpasses den enkelte. Gjennom det forebyggende programmet Olweus, systematiserer vi arbeidet mot mobbing og antisosial adferd. Vi er også en "MOT-skole" og gjennom hele året kurses elevene på ungdoms- og videregående trinn med det mål å skape gode holdninger og gi MOT til å ta egne valg.

Skolen er godkjent av norske og spanske myndigheter og vi følger norske læreplaner. Skolen har godkjenning for 140 elever i grunnskolen og 75 elever på videregående trinn.

Vi søker motiverte og kompetente medarbeidere som:
Har god faglig bakgrunn og høy kompetanse
Har god kunnskap om læringsprosesser og hva som påvirker disse
Har god relasjonskompetanse
Er nysgjerrig på å ta i bruk ny teknologi
Er bevisst sin rolle som leder i klasserommet
Har forventninger til alle elevers potensiale

Vi søker
Lærere med erfaring og fleksibilitet til å kunne trives med å arbeide på ulike trinn.
Lærere med erfaring fra små videregående skoler, fådelte grunnskoler eller 1-13-skoler
Vi vil ha både godt erfarne og yngre lærere og ca halvt om halvt med kvinner og menn.

Det forventes:
at du forplikter deg til å arbeide etter de mål og retningslinjer skolens styre vedtar.
at du har god kjennskap til grunnopplæringen, gjerne fra både grunnskole, videregående skole og privat skole.
at du bidrar til å videreutvikle skolen både faglig og sosialt.
at du er synlig, tydelig, støttende og veiledende overfor dine kolleger.
at du kommuniserer godt på alle nivåer og har gode samarbeidsevner.
at du har evne til å skape god kontakt og godt samarbeid både innad i skolesamfunnet og i miljøet rundt skolen.
at du har god kompetanse i bruk av IKT og digitale hjelpemidler.

Vi kan tilby:
en arbeidsplass med godt arbeidsmiljø, med engasjerte ansatte, foreldre og elever
en arbeidsplass med høy faglig kompetanse i personalet
medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK)

lønn etter KS minstelønnstabell.

I henhold til Privatskolelovens § 4-3 må tilfredsstillende politiattest fremlegges ved tilsetting.

Vennligst benytt skolens eget søknadsskjema, og det finner du HER

Generell info om stillinger ved skolen finner du HER

Søknadsfrist: 6.mars 2016

Søknad sendes pr mail til rektor signy.munkeby@dnsr.no

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju i Oslo 11.-12.april 2016.
Originale attester medbringes til intervjuet.

Tilbake til oversikt