Active Smarter Kids

Active Smarter Kids

Forrige uke var vi så heldige å få besøk av Geir Kåre Resaland fra prosjektet ASK ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Prosjektet går i korthet ut på å øke den fysiske aktiviteten i skolehverdagen gjennom å legge til rette for mer bevegelse og samarbeid i fysisk utfoldelse i fagene.

Se mer om prosjektet her: https://hisf.no/ask-active-smarter-kids

Resaland foreleste for alle ansatte på skolen, og hadde en praktisk økt med 33 elever på ungdomsskolen i valgfaget Fysisk aktivitet og helse.

Vi takker for flotte foredrag og herlig økt med mye fysisk aktivitet!

Tilbake til oversikt